Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VIII.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 11 - 2020. 08. 11


Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020.(VIII.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosításárólMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti faladatkörében eljárva a 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:1. §


1. A R 1. és 3. melléklete az alábbi 3.) ponttal egészül ki:


3.) A feladat- és hatáskör címzettje eljár a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Márianosztra, 2020. augusztus 7.

                     Burikné Moóri Tamara                                 Bahil Emilné dr.

                               polgármester                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. augusztus 11.
                                                                                              Bahil Emilné dr.

                                                                                                      jegyző