Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 12 - 2017. 10. 12

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosításárólMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti faladatkörében eljárva a 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


1. A R XI. fejezet címe helyébe az alábbi cím lép:


XI. Helyi népszavazás


2. A R 60. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:


(3) A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Márianosztra, 2017. szeptember 26.

                                Kiss László                                          Bahil Emilné dr.

                               polgármester                                                  jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. október 12.
                                                                                              Bahil Emilné dr.

                                                                                                      jegyző