Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019(XII.3.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Hatályos: 2019. 12. 03

Márianosztra község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról


Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatály a települési önkormányzati képviselőkre terjed ki.

(2) A rendelt hatálya nem terjed ki az önkormányzat polgármesterére és alpolgármesterére.


Tiszteletdíjak

2. §


(1) A képviselő-testület a képviselő részére a megválasztásának időpontjától a megbízatása
megszűnéséig állapíthat meg a tiszteletdíjat.

(2) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 38.650,- Ft/hó/fő.


Természetbeni juttatás

3. §


A képviselő-testület természetbeni juttatást nem állapít meg.


Záró rendelkezések

4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testültének 11/2014.(XI.24.) rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról.


Márianosztra, 2019. november 26.            Burikné Moóri Tamara                                                 Bahil Emilné dr.

                   polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. december 3.
                                                                                              Bahil Emilné dr.

                                                                                                      jegyző