Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019(XII.3.) önkormányzati rendelete

az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 12. 31

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete

az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakról


Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


                                                                                   Nyersanyagköltség            Étkezési díj   

(1) Óvodai gyermekétkeztetés:

                                    - ebéd, egyszeri étkezés                     248 Ft/nap            315 Ft/nap

                                    - kétszeri étkezés                               336 Ft/nap            427 Ft/nap                                          - háromszori étkezés                          424 Ft/nap      538 Ft/nap     


(2) Iskolai gyermekétkezés (alsó tagozat 7-10 év):

                                    - ebéd, egyszeri étkezés                     268 Ft/nap            340 Ft/nap

                                    - kétszeri étkezés                               368 Ft/nap            467 Ft/nap

                                    - háromszori étkezés                          468 Ft/nap            594 Ft/nap


(3) Iskolai gyermekétkezés (felső tagozat 11-14 év):

                                    - ebéd, egyszeri étkezés                     299 Ft/nap            380 Ft/nap

                                    - kétszeri étkezés                               417 Ft/nap            530 Ft/nap

                                    - háromszori étkezés                          535 Ft/nap            679 Ft/nap


(4) Felnőtt térítési díj:                       - ebéd                                                             750 Ft/nap     


(5) A szállítási költség napi 700,- Ft + Áfa/fuvar, melyet az önkormányzat magára vállal.


(Az étkezési díjak az Áfát tartalmazzák.)


2. §


Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti az 1/2015.(II.23.) rendelet az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakról.


Márianosztra, 2019. november 26.                     Burikné Moóri Tamara                               Bahil Emilné dr.

                          polgármester                                                  jegyzőRendelet kihirdetve: 2019. december 3.                                                                                         Bahil Emilné dr.

                                                                                                    jegyző