Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 20 - 2018. 02. 20

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosításárólMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:1. §


1. A R 61. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


A megállapodás a szervezeti és működési szabályzat 5. melléklete.2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Márianosztra, 2018. február 13.

                                Kiss László                                          Bahil Emilné dr.

                               polgármester                                                  jegyző


Márianosztra, 2018. február 20.

                                                                                              Bahil Emilné dr.

                                                                                                      jegyző

Mellékletek