Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(VII.3.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 6/2016.(V.3.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 03 - 2017. 07. 03

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet

az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 6/2016.(V.3.) önkormányzat rendelet módosításáról


Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 6/2016.(V.3.) önkormányzat rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A R 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


1. § (1) E rendelet hatálya Márianosztra község közigazgatási területén történő házasságkötési események kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatást igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki.


2. §


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépését követő nap hatályát veszti.


Márianosztra, 2017. június 27.
                          Kiss László                                             Bahil Emilné dr.

                         polgármester                                                    jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. július 3.
                                                           Bahil Emilné dr.

                                                                  jegyző