Márianosztra Község Polgármesterének 13/2020.(XII.29.) önkormányzati rendelete

az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2021. 01. 01

Márianosztra Község Polgármesterének


 13/2020.(XII.29.) önkormányzati rendelete


az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakrólMárianosztra Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


 (1) Óvodai gyermekétkeztetés:


                                                           Nyersanyagköltség   Étkezési díj            Szállítási díj  


                                    - reggeli                      102 Ft/nap      130 Ft/nap              55 Ft/nap     

                                    - ebéd                          264 Ft/nap      335 Ft/nap            145 Ft/nap

                                    - uzsonna                      87 Ft/nap      110 Ft/nap              20 Ft/nap     


(2) Óvodai gyermekétkeztetés allergiás - laktóz, tejfehérje, tojás - I étkezés esetén:


                                                           Nyersanyagköltség   Étkezési díj            Szállítási díj  


                                    - reggeli                      157 Ft/nap      200 Ft/nap              20 Ft/nap     

                                    - ebéd                          354 Ft/nap      450 Ft/nap            180 Ft/nap

                                    - uzsonna                    142 Ft/nap      180 Ft/nap              20 Ft/nap     


(3) Óvodai gyermekétkeztetés allergiás – glutén, cukor, fruktóz és összetett, multiplex - II étkezés esetén:


                                                           Nyersanyagköltség   Étkezési díj            Szállítási díj  


                                    - reggeli                      181 Ft/nap      230 Ft/nap              70 Ft/nap     

                                    - ebéd                          433 Ft/nap      550 Ft/nap            130 Ft/nap

                                    - uzsonna                    173 Ft/nap      220 Ft/nap              23 Ft/nap     (4) Felnőtt térítési díj:            - ebéd 850 Ft/nap.    


(Az étkezési díjak és a szállítási díjak az Áfát tartalmazzák.)2. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 13/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet az étkezési térítési díjakról és a 9/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakról.


Márianosztra, 2020. december 28.

                     Burikné Moóri Tamara                               Bahil Emilné dr.

                          polgármester                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. december 29.

                                                             Bahil Emilné dr.

                                                                    jegyző