Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 10

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi zárszámadásáról


Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.


2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét    435.748 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét   486.897 ezer forintban

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:    486.897 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:     435.748 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített

költségvetési kiadások különbözete                        51.149 ezer forint (többlet).


3. §


(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               150.194 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                                                                             114.255 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        150.724 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    24.896 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        9.483 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       118 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                3.238 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                           5.700 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             344.353 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               142.544 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                        142.544 ezer forint,

ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         51.246 ezer forint,

          állami megelőlegezés                                                                        3.843 ezer forint

          központi irányítószervi támogatás                                                  87.455 ezer forint.

     

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    486.897 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                          314.591 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                168.336 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    3.970 ezer forint.


(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:              187.929 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:         156.424 ezer forint.

c) teljesített finanszírozási bevételek:                                142.544 ezer forint


(4) Az összevont bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.


4. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                                             108.633 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        18.695 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             39.045 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          3.117 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                       4.446                                                                                                    ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                   5.872  ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                          164.586 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                      300 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                   344.694 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                     91.054 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                               

      ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    3.599 ezer forint

                központi irányítószervi támogatás folyósítása               87.455 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                         435.748 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                        250.574  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:              181.757  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:   3.417  ezer forint.


(3) Az összevont kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.5. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 51.149 ezer forint többlet


6. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fő.


7. §


(1)  Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 51.149 ezer forintban kerül jóváhagyásra.


3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

8. §


Márianosztra Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:    332.094 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  374.132 ezer forintban állapítja meg.


9. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                               126.721 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                                                                             114.255 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                               150.724 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                   24.896 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                       8.299 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                     118 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              3.183 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         5.700 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                          319.641 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               54.491 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                               50.648 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                  3.843 ezer forint      

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  374.132 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                          201.826  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                168.336  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    3.970  ezer forint.


(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:           163.217 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:      156.424 ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek        54.491 ezer forint


(4) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.


10. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetési kiadások:                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                       30.193 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          4.460 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             28.392 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          3.117 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                       4.446 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                    5.546 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                                             164.586 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                            300 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                   241.040 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                     91.054 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                               

ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                  3.599 ezer forint,

          központi irányítószervi átadások                                           87.455 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                          332.094 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                          146.920  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                181.757 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   3.417  ezer forint.


(3) Az önkormányzat teljesített kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


11. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 8 fő.


12. §


(1)  Az Önkormányzat saját 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 42.038 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 8. melléklet szerint használható fel.


4. Az önkormányzat A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szervének a 2019. évi költségvetési teljesítése

13. §


A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda teljesített 2019 . évi


a) kiadási főösszegét:     14.487 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:   19.995 ezer forintban

      állapítja meg.


14. §


(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     100 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       . ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 . ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                           540 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                              . ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     . ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                               640  ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                           19.355  ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                        

           ebből előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele                              599 ezer forint,

           ebből központi irányítószervi támogatás                                       18.756 ezer forint

     

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  19.995 ezer forint.


(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                        19.995 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                ……  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   ….  ezer forint.


(3) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:      19.995  ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: ……… ezer forint.


(4) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda bevételeit és kiadásait a 6/B. melléklet tartalmazza.


15. §


(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                                             10.549 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        1.931 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             1.771 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                     ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                           …… ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                    236 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     14.487 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       ….    ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                         14.487 ezer forint.


(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                  14.487 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:      ………. ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: .. ezer forint.


16. §


(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2019. évre – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2019.évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgált maradványa:  5.508 ezer forint kerül jóváhagyásra.


5. Az önkormányzat a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szervének a 2019. évi költségvetésének teljesítése

17. §


A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét:   89.167 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  92.771 ezer forintban    állapítja meg.


18. §


(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               23.373   ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       . ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 . ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         644    ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                              . ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   55   ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        ……... ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                           24.072  ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                            68.699  ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                               

           ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                      ……  ezer forint

           ebből központi irányítószervi támogatás                                       68.699 ezer forint

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                     92.771 ezer forint.


(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:         92.771 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:    ….. ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: …… ezer forint.


(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:       92.771 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:     ….    ezer forint


(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a  17/B. melléklet részletezi.


19. §


(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                     67.891 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       12.304 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                              8.881 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    …… ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                        ……ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                       91 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                                                                                                                            ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                           ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     89.167 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       …      ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                         89.167 ezer forint.


(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                   89.167 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:      ……….  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:  . ezer forint.


20. §


(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.


(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgálati maradványa: 3.603 ezer forint.


5. Egyéb rendelkezések

21. §


(1) Az önkormányzat működési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat ellátásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet mutatja.

(4) Az önkormányzat helyi adóbevételeit az 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat környezetvédelmi bevételeit a 9. melléklet mutatja.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet mutatja.

(7) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet mutatja.

(8) Az önkormányzat létszámadatát a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat cofog kódos bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat cofog kódos kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(12) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda szöveges előterjesztését a 16/A. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda bevételeit és kiadásait a 16/B. melléklet tartalmazza.

(14) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal szöveges előterjesztését a 17/A. melléklet tartalmazza.

(15) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 17/B. melléklet tartalmazza.

        

6. Záró rendelkezések

22. §


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Márianosztra, 2020. július 7.                                Burikné Moóri Tamara                         Bahil Emilné dr.

                                        polgármester                                            jegyző


A rendelet kihirdetve: 2020. július 10.


                                                                          Bahil Emilné dr.

                                                                                  jegyző