Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 01

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról


Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1)A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 333.822 ezer forintban állapítja meg.


(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:


a) önkormányzatok bevétele                                                                                                            333.822 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                            146.515 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú (állami) támogatások                                                                                                             127.574 e Ft

      bb) működési célú tám.áht belülről                                            18.941 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                                          20.554 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       12.059 e Ft

e) finanszírozási bevétel                                                                                   151.584 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                     3.110 e Ft                                                                                            

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        310.631 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                             18.710 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        4.481 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                     182.238 e Ft,

b) finanszírozási bevételek:                                   151.584 e Ft.


(3) A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:


a) működési költségvetés                                                                                                  333.822 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                   205.218 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            105.139 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       18.163 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                   57.219 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 4.362 e Ft

      ae) működési kiadások                                                             20.335 e Ft

      af)

b) felhalmozási kiadások                                                                                                              21.506 e Ft

      ba) beruházások,                                                                          19.347 e Ft

      bb) felújítások                                                                               2.159 e Ft

 c)  finanszírozási kiadások                                                                                107.098 e Ft


(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                            313.741 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                   15.600 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:           4.481 e Ft


(4) A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


6. § (1) Márianosztra önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. tartalmazza


a) önkormányzatok költségvetési bevételei                                                                                                         220.656 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                           149.625 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                                                                             127.574 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                          18.941 e Ft

      bc) felhalmozási célú tám. áht belülről                                       3.110 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                20.554 e Ft

d) működési bevételek                                                                                    10.662 e Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                             39.815 e Ft

                                                                                                       

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        200.575 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 15.600 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        4.481 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                  177.731 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                 3.110 e Ft.

c) finanszírozási bevételek              39.815 e Ft


(5) A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint:


  Költségvetési kiadások                                                                                                           220.656 e Ft

a)Személyi juttatások összesen:                                                                34.174 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            29.756 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        4.418 e Ft

     ac) dologi kiadások:                                                                                  39.898 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               4.362 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       15.963 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                               19.161 e Ft

      ba) beruházások,                                                                          17.002 e Ft

      bb) felújítások                                                                                2.159 e Ft

    c) finanszírozási kiadások                                                                              107.098 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                             103.255 e Ft

      cb) áht-n belüli megelőlegezés visszaf.                                         3.843 e Ft


 (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                   189.272 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:           26.903 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.481 e Ft.


(6) A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


8. § Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetése


 (1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetését az 9/b melléklet szerint határozza meg:


a)Működési bevételek:                                                                                    23.408 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása            14.803 e Ft

ab)Működési támogatás                                                                 2.406 e Ft

ac) Finanszírozási bevétel                                                              5.437 e Ft

ac) Közvetített szolgáltatás                                                               762 e Ft                                        

b)Működési kiadások:                                                                                    23.408 e Ft


ba) személyi kiadások                                                                  11.677 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                        2.280 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                        3.841 e Ft

bd) működési célú kiadás                                                                3.328 e Ft

be) beruházási kiadások                                                                  2.282 e Ft


(7) A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


9. § Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése


(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg:


a)Működési bevételek:                                                                                  89.758 e Ft

   ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                 86.046 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                635 e Ft

ac) Előző évi ktgv-i maradvány                                                      3.077 e Ft


b)Működési kiadások:                                                                                   89.758 e Ft

   ebből

ba) személyi kiadások                                                                  63.707 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     11.464 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                      13.480 e Ft

bd) működési kiadás                                                                        1.043 e Ft

be) beruházási kiadások                                                                       64 e Ft


(8) A rendelet 1-6, 9/a, 9/b, 10/a, 10/b mellékletei e rendelet módosításának megfelelően módosulnak.


2. §


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő nap hatályát veszti.


Márianosztra, 2020. szeptember 29. 
                   Burikné Moóri Tamara                                             Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                            jegyző                                                                               A rendelet kihirdetve: 2020. október 1.
                                                                      Bahil Emilné dr.

                                                                              jegyző

Mellékletek