Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10 - 2020. 07. 10

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

  

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításában következőket rendeli el:


1. §


(1) A R. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 548.126 ezer forintban állapítja meg.


(2) A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:


a) önkormányzatok bevétele                                                                                                            548.126 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                            149.557 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú (állami) támogatások                                                                                                             114.255 e Ft

      bb) működési célú tám.áht belülről                                            35.302 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                                         21.154 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        6.290 e Ft

e) finanszírozási bevétel                                                                                  138.126 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                232.999 e Ft                                                                                        

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        299.495 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                           244.661 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        3.970 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                     177.001 e Ft,

b) finanszírozási bevételek:                                   138.126 e Ft.

c) felhalmozási bevétel                                        232.999 e Ft.


(3) A R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2019. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:


a) működési költségvetés                                                                                                  548.126 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                   190.470 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            113.494 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                              20.747 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  47.492 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                3.970 e Ft

      ae) működési kiadások                                                               4.767 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                                              265.435 e Ft

      ba) beruházások,                                                                            7.121 e Ft

      bb) felújítások                                                                           258.314 e Ft

 c)  finanszírozási kiadások                                                                                 92.221 e Ft


(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                            267.059 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 277.097 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:          3.970 e Ft.


(4) A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Márianosztra önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza


a) önkormányzatok költségvetési bevételei                                                                                                         433.699 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                           125.918 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                                                                             114.255 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                          11.663 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                21.154 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      4.651 e Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                             48.977 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                             232.999 e Ft                                                                                        

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        185.067 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:               244.662 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:       3.970 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                  151.723 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:             232.999 e Ft.

c) finanszírozási bevételek              48.977 e Ft


(5) A R. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint:


  Költségvetési kiadások                                                                                                          433.699 e Ft

a)Személyi juttatások összesen:                                                                 34.729 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            30.263 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        4.466 e Ft

     ac) dologi kiadások:                                                                                  33.348 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               3.970 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         4.767 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              264.664 e Ft

      ba) beruházások,                                                                          6.350 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                             258.314 e Ft

    c) finanszírozási kiadások                                                                               92.221 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                              99.221 e Ft


 (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    153.402 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:          276.327 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:   3.970 e Ft.


(6) A R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:


A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2019. évi költségvetését az 9/b melléklet szerint határozza meg.


Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2019. évi költségvetése


a)Működési bevételek:                                                                                    21.276 e Ft

ebből

aa)Működési támogatás                                                               19.922 e Ft

ab) Finanszírozási bevétel                                                                 528 e Ft

ac) Közvetített szolgáltatás                                                               699 e Ft     

ad) Működési célú tám.áht-n belül                                                   127 e Ft                            

b)Működési kiadások:                                                                                    21.276 e Ft


ba) személyi kiadások                                                                  13.240 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                      2.509 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                       4.892 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                    635 e Ft


(7) A R. 9. § . helyébe a következő rendelkezés lép:


A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg


Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése


a)Működési bevételek:                                                                                  93.152 e Ft

   ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                 68.699 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                572 e Ft

ac) Működési bevétel                                                                     23.881 e Ft


b)Működési kiadások:                                                                                   93.152 e Ft

   ebből

ba) személyi kiadások                                                                  69.992 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     13.772 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         9.252 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                     136 e Ft


(8) A R 1-2, 3-4, 5, 9/A/B, 10/A/B mellékletei e rendelet módosításának megfelelően módosulnak


2. §


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatálybalépését követő nap hatályát veszti.Márianosztra, 2020. július 7.  
                   Burikné Moóri Tamara                                               Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                                    jegyzőA rendelet kihirdetve: 2020. július 10.                                                                      Bahil Emilné dr.

                                                                            jegyző                                                                                                                                                                                                                                                  


Mellékletek