Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 23

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 4/2018.(V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásárólMárianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi


a) kiadási főösszegét    306.110 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét   405.850 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:


a) a teljesített költségvetési bevételek összege:    405.850   ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:     306.110  ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített

költségvetési kiadások különbözete 99.740 ezer forint (többlet).


3. §


(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                               147.149 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                                                                             108.009 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                               108.611 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  15.654 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    12.084 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                     840 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  768 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            205 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                           285.311 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                             120.539 ezer forint,

ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                       120.539 ezer forint,

ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                        43.076 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések                                                         4.246 ezer forint,

          központi irányítószervi támogatás                                               73.217 ezer forint.

     

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                 405.850 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:


a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                            266.362 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                  132.935 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:     6.553  ezer forint.


(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:


a) a teljesített költségvetési működési bevételek:             175.655 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:         109.656 ezer forint.

c) teljesített finanszírozási bevételek:                                120.539 ezer forint


(4) Az összevont bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.


4. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


a) működési költségvetési kiadások:                                                                                                               243.630 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                     94.186 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       20.322 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            47.000 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         4.242 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                     11.141                                                                                                  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                    8.928  ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                               43.121 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                       300  ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                    229.240 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                      76.870 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                               

      ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    3.653 ezer forint

                központi irányítószervi támogatás folyósítása               73.217 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                         306.110 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:             ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:     ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:  4.242 ezer forint.


(3) Az összevont kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.


5. §


A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenle-  ge (működési célú egyenleg) 99.740 ezer forint többlet


6. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 17 fő.


7. §


(1)  Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 99.470 ezer forintban kerül jóváhagyásra.


3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése


8. §


Márianosztra Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetésének


a) kiadási főösszegét:    215.731 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  315.276 ezer forintban állapítja meg.


9. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                               132.677 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                                                                             108.009 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       108.611 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                   15.654 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        9.829 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                      840 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  742 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             205 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                           268.558 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                46.718 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                                 42.472 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                    4.246 ezer forint      

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    315.276 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                          175.444 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                133.279 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    6.553 ezer forint.


(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:         158.902 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:     109.656 ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek      46.718 ezer forint


(4) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.


10. §


(1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:


a) működési költségvetési kiadások:                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                       32.337 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          5.462 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             33.607 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          4.242 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                     11.141 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                     8.651 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                       43.121 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                              300 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                      138.861 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                        76.870 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                               

ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                         3.653 ezer forint,

          központi irányítószervi átadások                                                  73.217 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                                                                               215.731 ezer forint.


(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                          141.311 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                 70.178  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   4.242 ezer forint.


(3) Az önkormányzat teljesített kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


11. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 17 fő.


12. §


Az Önkormányzat saját 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 99.545 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 8. melléklet szerint használható fel.


4. Az önkormányzat A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szervének a 2017. évi költségvetési teljesítése


13. §


A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda teljesített 2017. évi


a) kiadási főösszegét:    14.844 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:   15.965 ezer forintban állapítja meg.


14. §


(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    50     ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       . ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 . ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        814     ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                              . ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     . ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                864    ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                             15.101   ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                        

           ebből előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele                            604 ezer forint,

           ebből központi irányítószervi támogatás                                      14.497 ezer forint

     

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  15.965 ezer forint.


(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:


a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:              15.915 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:           50 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   …. ezer forint.


(3) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:


a) a teljesített működési bevételek:      15.965 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: ……… ezer forint.


(4) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda bevételeit és kiadásait a 17/b. melléklet tartalmazza.


15. §


(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:


a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                       9.795 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        2.266 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             2.646 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                     ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                           …… ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                    137 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     14.844 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       ….    ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                          14.844 ezer forint.


(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:               14.844 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:   ………. ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: …….. ezer forint.


16. §


(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2017. évre – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017.évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgált maradványa: 1.121 ezer forint kerül jóváhagyásra.

5. Az önkormányzat a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szervének a 2017. évi költségvetésének teljesítése


17. §


A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített 2017. évi


a) kiadási főösszegét:   75.535 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  74.609 ezer forintban állapítja meg.


18. §


(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               14.422     ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       . ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 . ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      1.440    ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                              . ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  26     ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     . ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                          15.889    ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                           58.720    ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                               

           ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                      …  ezer forint

           ebből központi irányítószervi támogatás                                      58.720 ezer forint


j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    74.609 ezer forint.


(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:


a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:         74.609 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ............  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ......  ezer forint.


(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:


a) a teljesített működési bevételek:       74.609 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:     ….    ezer forint


(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a  16/b. melléklet részletezi.


19. §


(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:


a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                                             52.054  ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       12.594 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            10.747 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    …… ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                     …….  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                     140 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     75.535 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       …      ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                         75.535 ezer forint.


(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:    75.535 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .............  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: .......  ezer forint.


20. §


(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.


(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgálati maradványa: -926 ezer forint.


5. Egyéb rendelkezések


21. §


(1) Az önkormányzat működési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat ellátásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet mutatja.

(4)Az önkormányzat helyi adóbevételeit az 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat környezetvédelmi bevételeit a 9. melléklet mutatja.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet mutatja.

(7) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet mutatja.

(8)Az önkormányzat létszámadatát a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat cofog kódos bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat cofog kódos kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal szöveges előterjesztését a 16/a. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 16/b. melléklet tartalmazza.

(14) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda szöveges előterjesztését a 17/a. melléklet tartalmazza.         (15) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda bevételeit és kiadásait a 17/b. melléklet tartalmazza.

        

6. Záró rendelkezések


22. §


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Márianosztra, 2018. május 22.
                     Kiss László                                                                      Bahil Emilné dr.

                    polgármester                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. május 23.
                                                                    Bahil Emilné dr.

                                                                           jegyző