Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2005(XI.29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2014. 08. 01

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2005(XI.29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2014.08.01.

Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § a) pontja, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a háziorvosok területi ellátási kötelezettségéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja:

a) az egészségügyi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi körzeteinek kialakítása,

b) Balatonújlak község lakossága a területi ellátási kötelezettség megállapítása során alanyi jogon, egyenlő mértékben lés módon egészségügyi alapellátásban részesüljön.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Balatonújlak község közigazgatási területére terjed ki. A rendelet több településre kiterjedő ellátás esetén mellékleteiben kijelöli a körzet székhelyét.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonújlak község területén működtetési jogot szerzett, területi ellátási kötelezettség alapján egészségügyi alapellátást végző háziorvosra, fogorvosra, védőnőre, ifjúság-egészségügyi orvosra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya alá a rendelet 1, 2, 3, 4, 5.számú mellékleteiben felsorolt körzetek tartoznak.

Az alapellátás körzetei

3. § A körzetek, a körzet székhelyek és a telephelyek felsorolását

a) háziorvosi körzet esetén az 1. sz. melléklet

b) fogorvosi körzet setén a 2. sz. melléklet

c) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás esetén a 3. sz. melléklet

d) védőnői ellátás esetén a 4.sz. melléklet

e) iskola-egészségügyi ellátás esetén az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

4. § (1) jelen rendelet 2006. január 1-jén lépé hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2002. (VI.24.) – háziorvosi körzetről szóló – rendelet.