Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete

Talajterhelési díjról

Hatályos: 2013. 12. 12 - 2015. 12. 31

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Szihalom község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.


A talajterhelési díj fizetése

2. §

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, a tárgyévet követő év március 31-ig az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített formanyomtatványon bevallania, és a (2) bekezdésben megjelölt számlára ugyanezen időpontig megfizetnie.

(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 61900112-15100326 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. 

Díjmentesség

3. §

(1) A talajterhelési díjból  100 % kedvezményt kapnak azok a kötelezettek, akik 2014. szeptember 30-ig rákötnek a szennyvízcsatorna rendszerre.

Eljárási rendelkezések

4. §

(1) Szihalom Községi Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban Jegyző) részére a szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:


a) a vezetékes ivóvíz szolgáltatója:

- minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott víz mennyiségéről, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,

- csatornára való rákötésekről, valamint a kibocsátók körében történt adatváltozásokról a rákötést, illetve a változást negyedévenként, a negyedévet követő hó 10. napjáig.

b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig.


Záró és átmeneti rendelkezések

5. §


(1) Ez a rendelet 2014. április 29. napján lép hatályba.Széll Gáborné Blaskó Erzsébet                                      Bóta József Sándor                                              Jegyző sk.                                                        Polgármester sk               


KIHIRDETVE: 2013. DECEMBER 12. 10.00 ÓRA