Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete

Zeneiskoláról

Hatályos: 2014. 01. 31


  1. §


Hatályát veszti az önkormányzati fenntartású KIKI Zeneiskolában igénybevett szolgáltatások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 16/2005. (X. 26.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 17/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet.  1. §


Ez a rendelet 2014. január 31-én lép hatályba.            Bóta József Sándor sk.                      Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk.

            Polgármester                                      JegyzőKIHIRDETÉS NAPJA: 2014. JANUÁR 31. 10.00 ÓRA