Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete

Luxusadóról

Hatályos: 2014. 01. 31

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  1. §


Hatályát veszti a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet.  1. §


Ez a rendelet 2014. január 31-én lép hatályba.            Bóta József Sándor sk.                      Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk.

            Polgármester                                      JegyzőKIHIRDETÉS NAPJA: 2014. JANUÁR 31. 10.00 ÓRA