Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2016. 05. 01

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 2/1992. (IV. 24.) önkormányzati rendelete, valamint Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 2/1992. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/1992. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete.


Nyírábrány, 2016. április 28.                                    Nyíri Béla s. k.                                                                      Dr. Csősz Péter s. k.

                                      polgármester                                                                                  jegyzőA rendeletet kihirdetve:


Nyírábrány, 2016. április 29.                                                                                         Dr. Csősz Péter s. k.

                                                                                                                                           jegyző