Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

Hatályos: 2020. 01. 29

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

2020.01.29.

A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július l-je munkaszüneti nap

2. § Ez a rendelet 2020. január 29. napján lép hatályba.