Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019.évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Szőkedencs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 2., 3.,4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


100.521.569 Ft bevétellel,

71.767.967 Ft kiadással

jóváhagyja.


2. §


Az önkormányzat létszámkeretét a 5. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §


  1. Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 275.232.589 Ft-ban állapítja meg.
  2. Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 7. melléklet tartalmazza.

4. §


A képviselő-testület az Avr.29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5.§


Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerinti hagyja jóvá.


6.§


Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. §


Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

8.§.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Komári József sk.                                                                             Török Csilla sk.

                       polgármester                                                             címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve:

Szőkedencs, 2020. július 14.Török Csilla sk.

címzetes főjegyző