Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 12. 19 - 2020. 12. 20

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1

2020.12.19.

Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Szentistván nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

veszti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 20. napjával.