Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30 - 2018. 05. 31

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló

1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 45.027 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 45.027 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 45.027ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §     A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §     A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §     A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §     A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §   A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11.§    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján 20,25 órakor kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                   Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző