Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2018. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 16.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról szóló 3/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 17 - 2018. 04. 18


Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról szóló

3/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§        Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról szóló 3/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            A Képviselő-testület évente kérelmezőnként maximum 200.000 Ft támogatást nyújt a támogatásban részesíthetők részére. A támogatás mértéke függ a vásárolt, illetve épített lakás értékétől.”


2.§        A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2018. április 16. napján kihirdetésre került.


Dr. Varga Krisztina

jegyző