Abaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2022. 03. 01

Abaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.01.01.

Abaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Abaújlak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, a hulladékről szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkosái közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekedzése hatályát veszti.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1 napján lép hatályba.