Abaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2022. 03. 01

Abaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019.01.01.

Abaújlak Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe lép:

(3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. sz.) útján látja el.

2. § A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.