Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(V.25.) sz. Önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 26 - 2016. 05. 27

Nemesvid Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § ~ában, valamint a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást - a közszolgáltatást szerződésben meghatározott ideig 2018. december 31-ig Mesztegnyő Községi Önkormányzat (8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6., képviseletében: Nagy László Péter polgármester) végzi.2. §


A rendelet 5. § -a az alábbiak szerint módosul:


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Vése folyékony hulladék elhelyező és kezelő telepen kell elhelyezni és ártalmatlanítani.


  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Nemesvid, 2016. május 26.
                          Kovács Sándor                                      dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                            jegyzőZáradék:


Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016. május 25. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2016. május 25.                         

                                                                                                             Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           jegyző