Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (I.24.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I.24.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2020. 03. 01

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (I.24.) rendelete


az intézményi és étkezési térítési díjakról                                   


Nemesvid Község Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. által biztosított gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre.


2.§Az önkormányzat a gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.


3.§


  1. Jelen rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.


  1. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.31.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról.

         Kovács Sándor                                                           dr. Babina Bernadett

         polgármester                                                                              jegyző

A rendelet Nemesvid községben 2020. január 24. napján kihirdetésre került!


                                                                                                dr. Babina Bernadett

                                                                                                              jegyzőMellékletek