Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.26.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.26.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 27 - 2015. 05. 28

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. /II.4./ sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi módosított előirányzatát


122.186 ezer Ft tárgyévi módosított bevétellel,

122.186 ezer Ft tárgyévi módosított kiadással

állapítja meg. • Ezen belül: a működési célú bevételt                               106.419 e Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                              112.186 e Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                             24.051 e Ft-ban 
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                         4.420 e Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                              29.172 e Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                            28.489 e Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadás                                 26.054 e Ft-ban


 • a felhalmozási célú bevételt                                              15.767 e  Ft-ban

 ebből:

 • felhalmozási célú támogatásértékű bevétel          15.767 e Ft-ban 


 • a felhalmozási célú kiadást                                               10.000 e Ft-ban

ebből:

 • intézményi beruházások                                             800 e Ft-ban 
 • felújítások                                                                9.200 e Ft-ban


 állapítja meg.

2.§A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Nemesvid, 2015. május 26.

                Kovács Sándor                                            Dr. Babina Bernadett

    polgármester                                                             jegyző


Rendelet kihirdetve.


2015.05.26.Dr. Babina Bernadett jegyző