Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.31.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2017. 04. 01 - 2019. 04. 02

Nemesvid Község Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Somogyzsitfa Önkormányzata és Csákány Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1.§


A rendelet hatálya kiterjed a GYÉK 2000 Kft. által biztosított gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre.


2.§Az önkormányzat a gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.


3.§


  1. Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.


  1. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjról szóló többször módosított 12/2008.(X.07.) sz. önkormányzati rendelete.Nemesvid, 2017. március 30.         Kovács Sándor                                                                      dr. Babina Bernadett

         polgármester                                                                              jegyző

A rendelet Nemesvid községben 2017. március 30. napján kihirdetésre került!


                                                                                                dr. Babina Bernadett

                                                                                                              jegyző
A 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

                                                                                                                     


      Gyermekétkeztetés:


Iskola

3 x-i étkezés: 910.-Ft ebből

norma: 500.-Ft + 410.-Ft a rezsiköltség


Óvoda

3 x-i étkezés: 750.-Ft ebből

norma: 410.-Ft + 340.-Ft a rezsiköltség        Szünidei étkeztetés: 570 Ft
Munkahelyi, vendég, szociális étkezők: 770.-Ft