Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (IX.21.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 31 - 2018. 01. 01

Nemesvid község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 


1.§


Nemesvid Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatot megállapító 4/2002. (IX.25.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. §


E rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba.Nemesvid, 2016. szeptember 21.
         Kovács Sándor                                                           dr. Babina Bernadett

            polgármester                                                                        jegyző

Záradék:


Ezen rendelet Nemesvid községben a helyben szokásos módon 2016. szeptember 21. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2016. szeptember 21.

                                                                           dr. Babina Bernadett    

                                                                                       jegyző