Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete a helyi adóról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 29 - 2015. 09. 29

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3. §


Adómentesség


  1. A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól
  1.  a Htv. 52. § 48. pont szerinti lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló
  2. a Htv. 52. § 50. pont szerinti melléképület, melléképületrész
  3. magánszemélyek kommunális adója hatálya alá tartozó építmény.


2. § Az Ör. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


7. § Adómentesség


Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  1. a nem életvitelszerűen ott lakó magánszemély tulajdonában lévő adótárgy.
  2. az önkormányzat illetékességi területén található telek.2. § Jelen Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

     Kovács Sándor                                               dr. Babina Bernadett

                  polgármester                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 28.dr. Babina Bernadett

               jegyző