Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (IX.24.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IX.24.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 25 - 2018. 09. 26

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (IX.24.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló

5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.29.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §A Rendelet 1-24. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-24. számú melléklete lép.
2. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Nemesvid, 2018. szeptember 24.

                  Kovács Sándor                                                       Dr. Árvai Tibor

    polgármester                                                               aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. szeptember 24. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. szeptember 24.                                                                                      Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                           aljegyző