Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (IX.16.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 17 - 2020. 09. 18

Nemesvid Község Önkormányzata képviselő-testületének

11/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló

1/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1.§A rendelet 20. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


A települési lakásfenntartási támogatás megszűnik:


  1. a jogosultság lejártával,
  2. a jogosult lakóhelyének megváltozásával,

      c)   a jogosult büntetés-végrehajtási intézetbe kerülésével jogerős ítélet alapján,

      d)   a jogosult halálával.


2.§Jelen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                          Kovács Sándor                                         dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                          jegyző


Záradék:


Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2020. szeptember 16. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2020. szeptember   16.    

                                                                                                                  Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           jegyző