Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (IX.16.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(IX.16.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 17 - 2020. 09. 18

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020.(IX.16.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításárólNemesvid Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott szervezeti és működési rendjéről szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő nap hatályát veszti.


Kovács Sándor                                                          dr. Babina Bernadett

polgármester                                                                  jegyző         


                                                                                                                           
Záradék:

Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2020. szeptember 16. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2020. szeptember 16.   

                                                                                                                                          dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                         jegyző