Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (VII.28.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzati képviselő-testületének 8/2016. (VII.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 8/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 07. 29 - 2016. 07. 30

Nemesvid község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 


1.§


Nemesvid Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 8/2011.(XII.21.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Nemesvid, 2016. július 28.
         Kovács Sándor                                                           dr. Babina Bernadett

            polgármester                                                                        jegyző

Záradék:


Ezen rendelet Nemesvid községben a helyben szokásos módon 2016. július 28. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2016. július 28.


                                                                           dr. Babina Bernadett    

                                                                                       jegyző