Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2017. 02. 16 - 2017. 06. 28

Győrasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteirőlGyőrasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet VI-2426/2/2016. iktatószámú véleménye alapján a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Győrasszonyfa község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2.§


(1)       Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy vegyes háziorvosi körzetet alakít ki, mely ellátási kötelezettsége Győrasszonyfa település egész területére kiterjed.

(2)       A körzet székhelye: 9093 Győrasszonyfa, Vörösmarty u. 2/A.

(3)       A háziorvosi körzet ellátja az iskola-egészségügyi ellátás feladatait is.


3.§


(1)       Győrasszonyfa Község Önkormányzata közigazgatási területén egy vegyes fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2)       A fogorvosi ellátást Écs Község Önkormányzata feladat-ellátási szerződés keretében látja el 9083 Écs, Fő u. 94. szám alatti fogorvosi rendelőben.

(3)       A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.


4.§


(1)       Győrasszonyfa Község Önkormányzata a védőnői feladatot Táp Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés keretében látja el.

(2)       A körzet székelye: 9095 Táp, Győri u 2.

(3)       A körzet telephelye: 9093 Győrasszonyfa, Vörösmarty u. 2/A.5.§


(1)       Győrasszonyfa Község Önkormányzata Győrasszonyfa Község Önkormányzatának közigazgatási területére kiterjedő alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletet a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft-vel kötött szerződésben foglaltak szerint biztosítja.

(2)       Az ügyeleti ellátás székhelye: 9024 Győr környéki Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Ügyelet 9024 Győr, Dembinszky u. 25.


6. §


E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Győrasszonyfa, 2017. február 14.


            Valiczkó Mihály                                           Laposáné Molnár Ildikó

 polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve:


Győrasszonyfa, 2017. február 15.Laposáné Molnár Ildikó

                                                                                                               jegyző