Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzatának 8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 30

Győrasszonyfa Község Önkormányzatának

                                      8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelete módosításárólGyőrasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  a  2016 évi költségvetéséről  szóló 1/2016.(III.16.)  önkormányzati rendelete módosításáról  a következőket rendeli el.      


1.  §. A  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet 2. § . (1) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését


96 233 504,-  Ft

96 233 504,-  Ft

   Bevételi főösszeggel

   Kiadási főösszeggel         
állapítja meg. 


2. §.(1)  Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen

       rendelet 1. számú melléklete lép.

                 

(2)  Az 1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  2.1.  számú   melléklete  helyébe jelen                

       rendelet 2.1.  számú melléklete lép. 


(3)  Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  2.2.  számú   melléklete  helyébe jelen               

       rendelet 2.2.  számú melléklete lép. 


(4)  Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  3.  számú   melléklete  helyébe jelen               

       rendelet 3.  számú melléklete lép. 


(5) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  4.  számú   melléklete  helyébe jelen               

       rendelet 4.  számú melléklete lép. (6) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  6.  számú   melléklete  helyébe jelen               

       rendelet 6.  számú melléklete lép. 


(7) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  7.  számú   melléklete  helyébe jelen               

       rendelet 7.  számú melléklete lép. 


(8) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  1.  számú   tájékoztató  helyébe jelen               

       rendelet 1.  számú tájékoztatója lép. 


 (9) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú   tájékoztató  helyébe jelen               

       rendelet 2.  számú tájékoztatója lép. 


(10) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  3.  számú   tájékoztató  helyébe jelen               

       rendelet 3.  számú tájékoztatója lép.            


Záró rendelkezések
3. §.       

       Ez a rendelet  a kihirdetés napján  lép hatályba.
Győrasszonyfa, 2016. november 24.


      Laposáné Molnár Ildikó                                      Valiczkó Mihály                                                        

               jegyző                                                          polgármester                                                                        

A rendelet kihirdetve:Győrasszonyfa, 2016. november 30.                                                                                         Laposáné Molnár Ildikó

                                                                                                     jegyző

Mellékletek