Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 23/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 02

Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 23/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.01.01.

Harsány Község Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 23/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága: minimum heti egy alkalom.

2. § A rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Hatályát veszti Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Gergely polgármester dr. Kántor János jegyző