Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (IX.19.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2015. (VIII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 20 - 2016. 09. 21

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. § A a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2015. (VIII.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 13. §-a az alábbi (3) –(4) bekezdéssel egészül ki:

(3)  A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulási díjat nem fizetnek.

(4) Az önkormányzat  temetőbe való behajtási díjat nem állapít meg.


Záró rendelkezések


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.


Csákány, 2016. szeptember 19.


               Németh Endre                                                                  dr. Babina Bernadett

                 polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetve: Somogyzsitfa, 2016. szeptember 19.
                                                                                                          dr. Babina Bernadett

                                                                                                    jegyző