Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (VII.25.) önkormányzati rendelete

Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2016. (VII.25.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 07. 25 - 2016. 07. 26

Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A megváltozott jogszabályi környezetre való tekintettel a képviselőtestület a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2003.(XII.5.) önkormányzati rendeletét, és az azt módosító 8/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletét, 14/2011 (XI.30.) önkormányzati rendeletét, 8/2012. (XII.23.) önkormányzati rendeletét, 7/2013 (VIII.9.) önkormányzati rendeletét, és 12/2013. (VII.10.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csákány, 2016. július 25.
              Németh Endre                                                        dr. Babina Bernadett

                polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2016. július 25. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2016. július 25.

                                                                                                          dr. Babina Bernadett

                                                                                                                     jegyző