Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (II.04.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a 8/2013. (IX.16.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletének és a 9/2013. (XI.28.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 02. 05 - 2014. 02. 06

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1 pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet.


2. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Németh Endre sk.                                                             dr. Babina Bernadett sk

polgármester                                                                        aljegyző
Kihirdetve 2014.02.04.


dr. Babina Bernadett aljegyző