Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (X.27.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 28 - 2020. 10. 29

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3 /2020. (II.11.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését


117 211 496, - Ft bevétellel, és 117 211 496, - Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a bevételeket                                                                    54 749 648,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                                  35 320 512,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                                    13 147 036,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                                       3 450 000,- Ft

- működési bevételek                                                                         2 832 100,- Ft

  • maradvány igénybevétel                                                    57 466 848,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                        56 160 335,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                        20 545 717,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                     3 115 765,- Ft

- dologi kiadás                                                                     23 330 000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                              5 913 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                          3 255 853,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                    1 351 161,- Ft


  • felhalmozási célú kiadást                                               59 700 000 ,- Ft

- beruházási kiadások                                                           5 700 000,- Ft

- felújítási kiadások                                                             54 000 000,- Ft

  • felhalmozási célú bevételek                                               4 995 000 ,- Ft

- felhalmozási bevételek                                                         550 000,- Ft

- felhalmozás célú támogatások                                           4 445 000,- Ft


állapítja meg.”2.§


A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.
3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő nap hatályát veszti.                            Németh Endre                                                               Dr. Babina Bernadett

                             polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2020. október 27. napján kihirdetésre került.
                                                                                                                    Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                 jegyző


Mellékletek