Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (V.27.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2020.(V.27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 28 - 2020. 05. 29

Csákány község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében kapott, és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében pontosított felhatalmazás alapján Csákány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott szervezeti és működési rendjéről szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő nap hatályát veszti.


Németh Endre                                                dr. Babina Bernadett

polgármester                                                                  jegyző         


                                                                                                                           
Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2020. május 27. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2020. május 27.

                                                                                                                                          dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                         jegyző

Mellékletek