Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (VII.15.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 15 - 2015. 02. 28

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint

a fizetendő térítési díjakról szóló

4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításárólCsákány Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D (5) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, és a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el


1.§


A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2014.(II.6.) rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2.§


Jelen rendelet 2014. július 15. napjától hatályos.Németh Endre            sk                                           Dr. Babina Bernadett sk

polgármester                                                         aljegyző         


                                                                                                                           

Záradék:


Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2014. július 15. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2014. július 15.

                                                                                                                    Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           aljegyző


1. melléklet az 4/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez


1. Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak


1.1 Étkeztetés Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Konyha:


Szolgáltatás

  Intézményi térítési díj

       (Ft/ellátási nap)


Étkezés

              0 Ft *

Étkezés

          210 Ft **

Étkezés

         300 Ft ***

Étkezés

          390 Ft ****

* 42.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatti jövedelem esetén

** 42.751 – 71.250,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150 % és a 250 %-a közötti jövedelem esetén

*** 71.251 – 99.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 250 % és a 350 %-a közötti jövedelem esetén

****99.751,.- Ft-tól, az öregségi nyugdíjminimum 350 %-a feletti jövedelem esetén étkezés költsége1.2 Étkeztetés Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakiskola Konyha:


Szolgáltatás

  Intézményi térítési díj

       (Ft/ellátási nap)


Étkezés

              0 Ft *

Étkezés

          200 Ft **

Étkezés

         300 Ft ***

Étkezés

          400 Ft ****

* 42.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatti jövedelem esetén

** 42.751 – 71.250,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150 % és a 250 %-a közötti jövedelem esetén

*** 71.251 – 99.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 250 % és a 350 %-a közötti jövedelem esetén

****99.751,.- Ft-tól, az öregségi nyugdíjminimum 350 %-a feletti jövedelem esetén étkezés költsége2. Az intézményi térítési díj alapadatai:


2.1 Étkeztetés Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Konyha:


Normatív állami                            

hozzájárulás

(Ft/fő/év)


Támogatás mértéke

(Ft/fő/nap)


Szolgáltatási költség

(Ft/fő/nap)Szolgáltatási önköltség -

Normatíva (Ft/fő/nap)


55.360

220

610

3902.2 Étkeztetés Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakiskola Konyha:


Normatív állami                            

hozzájárulás

(Ft/fő/év)


Támogatás mértéke

(Ft/fő/nap)


Szolgáltatási költség

(Ft/fő/nap)Szolgáltatási önköltség -

Normatíva (Ft/fő/nap)


55.360

220

620

400