Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (XI.10.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 11 - 2016. 11. 12

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott a szervezeti és működési rendjéről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1.§A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) jelen Rendelet 1. számú mellékletével egészül ki.
2.§Jelen Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Németh Endre                                               Dr. Babina Bernadett

polgármester                                                            jegyző         


                                                                                                                           
Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016. november 10. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2016. november 10.                                                                                                       Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                                  jegyző


Mellékletek