Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (VII.25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzati képviselő-testületének 8/2016. (VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az ivóvíz 2012. évi díjáról szóló 16/2011.(XII.14) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 07. 26 - 2016. 07. 27

Csákány község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 


1.§


Csákány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ivóvíz 2012. évi díjáról szóló 16/2011.(XII.14) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Csákány, 2016. július 25.
         Németh Endre                                          dr. Babina Bernadett

            polgármester                                                             jegyzőZáradék:


Ezen rendelet Csákány községben a helyben szokásos módon 2016. július 25. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2016. július 25.


                                                                           dr. Babina Bernadett    

                                                                                       jegyző