Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020 (XII.4.) önkormányzati rendelete

Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 11/2015. ( VI.30.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Hatályos: 2020. 12. 31 - 2021. 01. 05

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2020. (XII. 4.) önkormányzati rendelete


Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 11/2015. ( VI.30.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése


Szentlőrinc Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja alapján, eljárva az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 11/2015. ( VI.30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) tekintetében következőket rendeli el:  1. §


Hatályát veszti avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 11/2015. ( VI.30.) számú önkormányzati rendelet.


Átmeneti és záró rendelkezések


  1. §


E rendelet a 2020. december 31. napjával lép hatályba és 2021. január 5. napján hatályát veszti.Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Záradék:


Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2020. december 4-én.


Kihirdetve: Szentlőrinc, 2020. december 4. napján


                                                                                                                                             Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                                                      Jegyző