Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IV.2.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 02 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete


A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000. (X.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


1. §


Az alaprendelet 2/A. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:


Szakfeladatok

2016. évi

térítési díj

(bruttó)

Szociális étkeztetés


I. nyugdíj minimum alatti jövedelem esetén

II. nyugdíj minimum 100% - 350 % közötti jöv. esetén

III. nyugdíj minimum 350 %-a feletti jöv. esetén


Ebéd kiszállítás díja325. - Ft/adag


590.- Ft/adag


680.-  Ft/ adag


50.- Ft/alkalom


Házi segítségnyújtásTérítésmentes


Idősek nappali ellátása


  • csak ott tartózkodás
  •  ott tartózkodás ebéddel
  1. nyugdíj min. alatti jövedelem esetén
  2.  nyugdíj min. 100% - 350 % közötti jöv. esetén
  3.  nyugdíj min. 350 %-a feletti jöv. esetén


Demens nappali ellátás

  • csak ott tartózkodás
  • ott tartózkodás ebéddel
Térítésmentes


325. - Ft/adag


590.-  Ft/ adag


680.-  Ft/adagTérítésmentes

Térítésmentes

Bentlakásos intézmény


- Átlagos ápolást nyújtó

2.670.-Ft/nap/fő


80.100.-Ft/hó

- Fokozott ápolást nyújtó (demens)

2.670.-Ft/nap/fő


80.100.-Ft/hó

Jelzőrendszeres szolgálat

Térítésmentes


           

2. §


A rendelet 2016. április 2-től lép hatályba, a rendeletben meghatározott díjakat 2016. április 2-től kell alkalmazni.Szentlőrinc, 2016. március 31.
  

    Koltai Péter                                                                                                         dr. Faragó Ágnes

   polgármester                                                                                                   jegyző
Záradék:


Elfogadva: 2016. március 31.

Kihirdetve: 2016. április 1.
                                                                                    dr. Faragó Ágnes

                                                                                               jegyző