Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016 (XII.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányztai rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 03 - 2018. 10. 01


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2016.(XII.2.) önkormányzati rendeleteAz önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


  a) költségvetési kiadási főösszege:                                             1 210 845

  b) költségvetési bevételi főösszege:                                            1 139 435


  A költségvetés a 71 410 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.A költségvetés bevételei

2.§


Az alaprendelet  3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


 1. Az önkormányzat és intézményei működési bevételei                     119 109
 2. Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                           149 276
 3. Az önkormányzat költségvetési támogatása                                     624 039

  ebből működési célú                                           

  ebből felhalmozási célú                                      

 4. Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra                    226 589          
 5. Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra                 28 451
 6. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei                                        825

  (7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa                 71 410
A költségvetési kiadásai

3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:(1) Az önkormányzat személyi juttatásai                                                           422 944

(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                                              93 589

 1. Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai                         262 832
 2. Az önkormányzat egyéb működési kiadásai, átadott pénzeszközök           245 980

  (6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                                         7 718

  (7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                                                 61 866

                    ebből beruházás          32 758

                    ebből felújítás             29 108

                              

  (8) Az önkormányzat tartaléka                                                                          95 664


  Záró rendelkezések

  4.§


   A rendelet 2016. december 3-án lép hatályba.  Szentlőrinc, 2016. november 30.

  Koltai Péter                                                                     dr. Faragó Ágnes

   polgármester                                                                          jegyző
  Záradék:


  Elfogadva: 2016. november 30.

  Kihirdetve: 2016. december 2.
                                                                                                            dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                     jegyző