Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016 (XII.2.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 03 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelete


A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


 1. §


Az alaprendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:Bizottsági tagok összetétele, névsora


Humán Bizottság:


 • A bizottság tagjai száma: 7 fő, ebből képviselő: 4 fő, külsős tag: 3 fő


 • Vörös Sára - bizottsági elnök
 • Petz Józsefné - bizottsági tag
 • May Gábor - bizottsági tag
 • Turi Zoltán - bizottsági tag
 • Balázsné Szűcs Marianna - bizottsági tag (külsős tag)
 • Kocsis Péter- bizottsági tag (külsős tag)
 • Sztojka Norbert- bizottsági tag (külsős tag).

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:


 • A bizottság tagjai száma: 7 fő, ebből képviselő: 4 fő, külsős tag: 3 fő


 • Végh Gábor - bizottsági elnök
 • May Gábor- bizottsági tag
 • Turi Zoltán- bizottsági tag
 • Varga Péter- bizottsági tag
 • Schaub Gábor- bizottsági tag (külsős tag)
 • Csendes István - bizottsági tag (külsős tag)
 • Vókó Árpád- bizottsági tag (külsős tag)


Jogi és Ügyrendi Bizottság:


 • A bizottság tagjai száma: 3 fő, ebből képviselő: 3 fő.


 • Kovács Henrietta - bizottsági elnök
 • Dr. Gyetván Ferenc - bizottsági tag
 • Varga Péter - bizottsági tag


Záró rendelkezések

2. §A rendelet 2016. december 3-án lép hatályba. 

Koltai Péter                                                                         dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                    jegyző
Elfogadva: 2016. november 30.

Kihirdetve: 2016. december 2.


                                                                                           dr. Faragó Ágnes

                                                                                                       jegyző