Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017.(VI.29.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


  a) kiadási főösszege:                                           1 069 706

  b) bevételi főösszege:                                             951 305


  A költségvetés a 118 402 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.A költségvetés bevételei


2.§


Az alaprendelet  3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


 1. Az önkormányzat és intézményei működési bevételei         108 795
 2. Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                142 893                     
 3. Az önkormányzat költségvetési támogatása                         615 263                     
 4. Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra          79 958                     
 5. Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra        3 494
 6. Az önkormányzat felhalmozási bevételei                                    900
 7. Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa  118 402                     A költségvetési kiadásai


3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:(1) Az önkormányzat személyi juttatásai                                    327 254                     

(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                      73 164                         

 1. Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai  226 475
 2.  Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                 6 000
 3. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                         34 988                     
 4. Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                                     21 192                      
 5. Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök         274 980                     

  8) Az önkormányzat tartaléka                                                    105 653                                                                             


  Záró rendelkezések


  4.§


   A rendelet 27. június 30-án lép hatályba.  Szentlőrinc, 2017. június 29.

    Koltai Péter                                                                                            dr. Faragó Ágnes

   polgármester                                                                                                      jegyző
  Záradék:


  Elfogadva: 2017. június 29.

  Kihirdetve: 2017. június 29.
                                                                                                            dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                     jegyző