Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020 (XII.30.) önkormányzati rendelete

a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 12. 31


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete


a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról


Szentlőrinc Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.


2. §

Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 50.245.- Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


3. §


(1) A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.
Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző


Záradék:


Elfogadva: 2020. december 29.


Jelen rendelet Szentlőrinc Városban 2020. december 30. napján került kihirdetésre.
Dr. Tóth Sándor

                                                           Jegyző